Faidah-faidah seputar puasa syawal

Faidah-faidah seputar puasa syawal

Pengantar

E-Book “Faidah-Faidah Seputar Puasa Syawal” diterjemahkan dan didistribusikan oleh @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarluaskan E-Book ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.
Semoga E-Book ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua. Then, Bulan Syawal adalah bulan yang diberkahi. Bulan ketaatan dan awal bulan pelaksanaan ibadah haji.

Baca juga ebook dibawah:

Faedah-faedah seputar puasa syawal

Faidah-faidah

Bulan Syawal adalah is bulan yang diberkahi. Bulan ketaatan dan awal bulan pelaksanaan ibadah haji. Pada saat itu dianjurkan melakukan puasa sunnah selama enam hari dan seorang yang tidak beri’tikaf di bulan Ramadhan, berkesempatan untuk mengqadha di bulan ini. Then, Bulan Syawal juga merupakan bulan pernikahan dan bulan yang sesuai untuk menjaga diri dengan sesuatu yang halal. E-Book “Faidah-Faidah Seputar Puasa Syawal”

Setiap muslim disyari’atkan melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal (selanjutnya dibaca puasa Syawal) setelah Ramadhan. But, Hukum puasa ini adalah sunnah dan tidak wajib. Memiliki keutamaan yang agung dan ganjaran pahala yang besar.

Setiap orang yang berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadhan, akan memperoleh pahala puasa setahun penuh seperti yang disabdakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih, “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu ia mengiringi dengan berpuasa selama enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun”. [Shahih. HR. Muslim: 1164].

Keutamaan pahala puasa setahun penuh tersebut berangkat dari penafsiran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada sabdanya yang lain, “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, so maka puasa selama sebulan sebanding dengan puasa selama sepuluh bulan, dan puasa enam hari setelah Idul Fitri sebanding dengan puasa selama dua bulan. Furthermore, dengan demikian, hal itu setara dengan puasa selama setahun penuh.” [Shahih. HR. Ahmad: 22412; Ibnu Majah: 1715; Ibnu Khuzaimah: 2115].

Jika ada yang bertanya, “Pahala puasa Syawal dilipatgandakan sepuluh kali lipat sebagaimana amal kebajikan yang lain. So, Apa yang menjadi keistimewaan puasa ini? Jawabannya adalah sejumlah ahli fikih dari madzhab Hanabilah dan Syafi’iyah menegaskan bahwa berpuasa Syawal setelah berpuasa di bulan Ramadhan setara dengan berpuasa wajib setahun penuh.

So, Link download Ebook KLIK DI SINI

Thus, baca secara online:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *